TURISTIČKA I POSLOVNA ZONA U NASELJU BANIĆI ZBOG SVOG POLOŽAJA I NEDEVASTIRANOG PROSTORA VELIKI JE POTENCIJAL RAZVOJA OPĆINE DUBROVAČKO PRIMORJE

1. UVALA JANSKA NAMJENJENA ZA PRETEŽITO STAMBENU ZONU,

2. POLUOTOK RAT NAMJENJEN ZA TURISTIČKU ZONU

3. BUDUĆA POSLOVNA ZONA

 

 

 

 

UVALA JANSKA je vrlo atraktivan prostor namjenjen za mješovitu izgradnju pretežito stambenu koji pokriva površinu od cca 15 ha u 100% vlasništvu općine Dubrovačko primorje

POLUOTOK RAT također je vrlo atraktivan prostor koji se nadovezuje na uvalu Janska i proteže do plaže u uvali Budima - namjenjen je za turističku izgradnju.

Površina predviđena za turističku izgradnju cca 25 ha uz samu obalu ispod JTC-e u 100% je vlasništvu općine Dubrovačko primorje. U cilju urbanizacije ovog prostora na način da se izgradi turističko naselje općina Dubrovačko primorje traži potencijalne investitore kako bi dogovorili uvjete korištenja zemljišta.

Potencijalni investitor bi u suradnji sa općinom trebao izraditi Detaljni plan uređenja prostora čime bi se definirao konačni izgled naselja i potrebna infrastruktura koju je potrebno dovesti na lokaciju iz naselja Banići kako bi turističkog naselje moglo funkcionirati.

Prednosti ove lokacije za turističku izgradnju su : čisti okoliš, riješeno imovinsko -pravno stanje, donesena prostorno planska dokumentacija , napravljene geodetske podloge za izradu Detaljnog plana uređenja, nalazi se u centru županije udaljena od Dubrovnika 35 km

POSLOVNA ZONA smještena je iznad JTC-a i turističke zone na površini cca 17 ha također u 100% vlasništvu općine Dubrovačko primorje. U suradnji sa MOMPS-om izrađene su geodetske podloge i izrađeno Idejno urbanističko rješenje uređenja Poslovne zone nakon čega će se izgraditi infrastruktura na samoj zoni tj. njeno produženje i nadogradnja iz naselja Banići.

Posebno će se voditi računa da se prilikom planiranja izgradnje na gore opisanim prostorima razmišlja o cjelom prostoru kao cjelini iako svaki prostor ima drugačiju namjenu.


IZGRADNJA VJETROPARKOVA

Prostornim planom definirane su zone za izgradnju vjetroparkova u općini Dubrovačko primorje : Rudine, Ošlje Topolo, Trnovica , Točionik, Čepikući i Majkovi-Mravinjac.

Mjerenja potencijala vjetra vrše se od 1998. god. čime su se potvrdila predviđanja o dobrim uvjetima za izugradnju vjetroparkova . Za realizaciju projekta samo nedostaju Pravilnici koje treba donijeti Ministartvo gospodarstva temeljem Zakona o energiji.

Općina od samog početka podupire ove projekte i pomaže potencijalnim investitorima kako bi se projekti što skorije realizirali.